«Pål 3» (21.12.1991)

Du seint mæ varme og ømme blikk,
men likevæl va’ de’ a Reinnate som dæ fikk!
De’ va væl fordi æ syntes du va’ hærli’
at du mått flørt og oppmunter så gæli!
Men du mått da skjønn at ailt vart my vær
da de’ sia vist sæ at du syntes æ va tær!
Nei, oppførsla du syns æ itj æ fortjene,
men jeintan du like e’ væl dæm pene.
Men «Reinnate» e’ jo så kælvbeint og kvalm
at æ sku ønsk hu hadd fløtta te Malm!!!
Og Pål, du må husk at æ alske dæ ferdi
at du lamme Line og Terje lot bli
å fryd dåkk over brudde’ Stordal – 
ut’n dåkk hadd æ sekkert vorti GAL!
Æ må bærre minn dæ på at nån hærli’er gut einn dæ
kainn æ itj få!!!
Så snu no blikke’ mot ……
som dæ itj får, men så gjerne vil de’… 

anonym innsender

«Pål 2» (17.12.1991)

Pål, koffer e’ æ så gla ti dæ?
Æ veit jo at du itj tøle mæ.
Æ villa så gjærn lær dæ å kjeinn,
å de’ einaste du sa va: «det fins mang ainner menn».
Men ferr mæ fins det ingen ainner, å følelsan min kainn ingen forainner.
Pål – du hi ein plass i mitt hjerte som ingen som heils kjærlihet kainn sværte.
Tæn om vi koinna ha blitt kjeint –
ååå, da hadd håpe’ mett igjæn vorti teint.
Tænk om du koinna glømt a’ Reinnate – hu som æ over ailt i værden hate!!!
HUSK: Deinn da’n dåkk bli i lag –
da leve æ min siste dag… 

anonym innsender

«Pål» (13.12.1991)

Når du sjer på mæ teinnes de’ et bål i hjærte’ mett.
Et kyss koinna ha smeilta ein heil vinter.
Om vi koinna gått hainn i hainn, om du hadd lova mæ kjærli’heit.
Da hadd live’ vorri toppen, å ingen koinna ha ønska sæ meir.
… Men du veit jo knapt at æ finnes,
å et kyss e da ferr my forlangt.
Å hainna di heill ei ainna, å kjærli’heita hi a å.
Men prøv å husk at æ veinte på dæ – 
æ sitt å gret og kviskre stilt:
«Pål, æ ælske dæ te’ evi’ ti’!» 

anonym innsender