«Pål 3» (21.12.1991)

Du seint mæ varme og ømme blikk,
men likevæl va’ de’ a Reinnate som dæ fikk!
De’ va væl fordi æ syntes du va’ hærli’
at du mått flørt og oppmunter så gæli!
Men du mått da skjønn at ailt vart my vær
da de’ sia vist sæ at du syntes æ va tær!
Nei, oppførsla du syns æ itj æ fortjene,
men jeintan du like e’ væl dæm pene.
Men «Reinnate» e’ jo så kælvbeint og kvalm
at æ sku ønsk hu hadd fløtta te Malm!!!
Og Pål, du må husk at æ alske dæ ferdi
at du lamme Line og Terje lot bli
å fryd dåkk over brudde’ Stordal – 
ut’n dåkk hadd æ sekkert vorti GAL!
Æ må bærre minn dæ på at nån hærli’er gut einn dæ
kainn æ itj få!!!
Så snu no blikke’ mot ……
som dæ itj får, men så gjerne vil de’… 

anonym innsender

«Pål 2» (17.12.1991)

Pål, koffer e’ æ så gla ti dæ?
Æ veit jo at du itj tøle mæ.
Æ villa så gjærn lær dæ å kjeinn,
å de’ einaste du sa va: «det fins mang ainner menn».
Men ferr mæ fins det ingen ainner, å følelsan min kainn ingen forainner.
Pål – du hi ein plass i mitt hjerte som ingen som heils kjærlihet kainn sværte.
Tæn om vi koinna ha blitt kjeint –
ååå, da hadd håpe’ mett igjæn vorti teint.
Tænk om du koinna glømt a’ Reinnate – hu som æ over ailt i værden hate!!!
HUSK: Deinn da’n dåkk bli i lag –
da leve æ min siste dag… 

anonym innsender

«Pål» (13.12.1991)

Når du sjer på mæ teinnes de’ et bål i hjærte’ mett.
Et kyss koinna ha smeilta ein heil vinter.
Om vi koinna gått hainn i hainn, om du hadd lova mæ kjærli’heit.
Da hadd live’ vorri toppen, å ingen koinna ha ønska sæ meir.
… Men du veit jo knapt at æ finnes,
å et kyss e da ferr my forlangt.
Å hainna di heill ei ainna, å kjærli’heita hi a å.
Men prøv å husk at æ veinte på dæ – 
æ sitt å gret og kviskre stilt:
«Pål, æ ælske dæ te’ evi’ ti’!» 

anonym innsender

Bejutiful-maraton med Lise, siste del!

MY LOVE TO YOU IT SO STRONG
av Lise

Ai have love you in a weary long time now
and my love to you is sow strong that ai soon don’t can hold on it longer.
i’m don’t now wat ai do
cold you don’t help me little?
because my love to you is so strong
i criae four you, day and night
show me the wings of love
i woonder about wher tey ar, a little pice of my heart is always with you.
Love is just one big thing: YOU!
be with me, to the love of the game. Please!
i need somebody to help me, and i think you the right pouhrsen. you my love. it’s you i wanna have.
so just come and take me!
then ai be the happyest ever!

Etter fem fantastisk kleine fredager med Lise, takker og bukker vi dypt og går videre til andre vakre og pinlige innslag neste fredag. God helg!

Les alle diktene til Lise her.

Kjøss meg til himmels på engelsk

KISS ME TO THE SKY
av Lise

you have been kiss me

i never ever hav been kissed before, bout ai really think that you skood do it soon,
because ai really want that you kiss me.

we have yes staart been togethar in a half year!
so ai really tink you skold kiss me

maybe to day, maybe tomorrow
injoy yourself
it yours toise.
bout ai think you skood kiss me soond
maybe hear, maybe dear
injoy self, just do it soon
kiss me to the sky
maybe to the onetinsky, maybe the seventin sky.
it akseli that same for me just you kiss me soon
but akseli ai think you skood kiss me to that seventin sky.
that is my wishes.